• Otwieranie, prowadzenie i zamykanie kont bankowych Klientów
  • Aktualizacja danych w banku w przypadku zmiany nazwy, siedziby, reprezentacji spółki
  • Zakładanie lokat bankowych
  • Raportowanie o stanie konta bankowego, przygotowywanie historii rachunków oraz wyciągów bankowych
  • Obsługa rachunków firmowych w zakresie bieżących płatności
  • Możliwość podpisywania i wykonywania płatności z konta bankowego na podstawie pełnomocnictwa
  • Kontrola płatności i zleceń bankowych firmy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
  • Bieżąca komunikacja z bankiem
  • Składanie i archiwizacja dokumentacji bankowej