• Kompleksowe prowadzenie usług płacowych (listy płac, kartoteki zarobkowe i zasiłkowe, prowadzenie akt osobowych pracowników, kartotek urlopowych, przelewy wynagrodzeń) oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych
  • Prowadzenie pełnego zakresu usług kadrowych, wspieranie w procesach rekrutacji oraz podczas zatrudniania nowych pracowników (sporządzanie umów)
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów powstałych w związku z zatrudnianiem i rozwiązywaniem umów
  • Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
  • Reprezentowanie naszych Klientów w kontaktach z ZUS, Urzędami Skarbowymi, Państwową Inspekcją Pracy (wspieramy Klientów także podczas kontroli)
  • Sporządzanie raportów i deklaracji rozliczeniowych
  • Szkolenie pracowników w zakresie procedur oraz dokumentacji kadrowo-płacowej