• Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, w szczególności dla osób wykonujących wolne zawody
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości oraz opracowanie zasad indywidualnie dla każdego Klienta
 • Dopełnienie obowiązujących lokalnie wymogów sprawozdawczych
 • Przygotowanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Wsparcie w czasie audytu podatkowego
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie niezbędnych deklaracji i zeznań podatkowych
 • Sporządzanie wszelkich informacji, w tym dla NBP i innych instytucji
 • Wycena aktywów i pasywów jednostki
 • Ustalanie wyników finansowych
 • Prowadzenie pozostałych ewidencji dla celów podatkowych
 • Wsparcie w procesie badania sprawozdań finansowych
 • Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu
 • Przygotowanie okresowych raportów zarządczych (grupowych) zgodnie z wymogami Klienta, realizując odpowiednie standardy rachunkowości takie jak: MSSF/MSR, US GAAP.