Zespół Awans Corporate Services, będzie nadzorować i kontrolować proces likwidacji oraz redystrybucji aktywów, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od udziałowca. Nasze usługi obejmują:

  • Przygotowanie i odbywanie zgromadzeń wspólników zatwierdzających otwarcie likwidacji a także obejmujących inne niezbędne kwestie, w zależności od lokalnych przepisów prawa.
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych wymaganych w procesie likwidacji.
  • Dopełnienie formalności w rejestrze przedsiębiorców oraz MSiG.
  • Zawiadomienie odpowiednich organów o wyrejestrowaniu spółki.
  • Usługi przechowywania dokumentacji spółki po zakończeniu procesu likwidacji przez okres przewidziany przepisami prawa