• Zakładanie różnego rodzaju spółek funkcjonujących na rynku takich jak: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziały, spółki akcyjne czy spółki komandytowe
  • Rejestracja VAT i prowadzenie rozliczeń podatku VAT dla podmiotów zagranicznych
  • Wsparcie przy zakładaniu spółek poza Polską
  • Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosków we właściwych urzędach
  • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego
  • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa
  • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji
  • Otwarcie rachunków bankowych
  • Zapewnienie tymczasowego członka zarządu do reprezentowania spółek kapitałowych. Jest to rozwiązanie preferowane w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  • Zapewnienie rejestracyjnego adresu siedziby w Warszawie zgodnie z wymogami prawa miejscowego

W przypadku struktury spółek zoptymalizowanej pod kątem podatkowym, mając na uwadze dobro naszych klientów, zalecamy korzystanie z pomocy profesjonalnych radców prawnych lub podatkowych partnerskiej kancelarii PATH.