Rozpoczęcie działalności na polskim rynku wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Ekspercka wiedza i wsparcie ze strony naszej firmy w tym obszarze pozwala na przeprowadzenie powyższego procesu płynnie i skutecznie.

Do naszych głównych usług należą:

 • Rejestracja spółek prawa handlowego we właściwych sądach, organach podatkowych i urzędach statystycznych
 • Wsparcie przy zakładaniu spółek poza Polską
 • Otwarcie rachunków bankowych w imieniu spółki i nawiązywanie stosunków biznesowych z bankami
 • Wszelkie prace w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
 • Zapewnienie zgodności działań klienta z prawem
 • Wprowadzanie podstawowych zmian w umowie spółki
 • Rejestracja zmian w rejestrze sądowym
 • Prowadzenie ksiąg udziałów, powoływanie i odwoływanie członków zarządu, organizacja zgromadzeń wspólników na podstawie pełnomocnictw
 • Zapewnienie adresu rejestrowego Spółki, oznakowanie zewnętrzne, przegląd korespondencji i powiadamianie o niej klienta
 • Zapewnienie pełnej obsługi księgowej przez zespół doświadczony w pracy dla międzynarodowych przedsiębiorstw, dbający o zgodność z prawem i wymogami sprawozdawczości statutowej
 • Indywidulanie dostosowane usługi księgowe w zakresie przygotowywania raportów i sprawozdań finansowych zgodnie z GAAP i MSSF